जावा वर्तमान तारीख वेळ मिळवा

जावा वर्तमान तारीख आणि वेळ कसे मिळवायचे? या ट्यूटोरियल मध्ये आपण जावा 8 मधील तीन वेगवेगळ्या पद्धती पाहू.

तारीख आणि वेळ प्रदर्शित करण्यासाठी वापरले जाणारे वर्ग हे | _ _ _ _ |, LocalDate, LocalTime आहेत.

चालू तारीख मिळवा

| LocalDateTime | एखाद्या तारखेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वर्ग वापरला जातो.

LocalDate |

GetCurrentDate.java |

आउटपुटः

import java.time.LocalDate; public class GetCurrentDate {
public static void main(String[] args) {
LocalDate now = LocalDate.now();
System.out.println(now.toString());
} }
|

स्वरूपित तारीख

आम्ही | _ _ _ _ | वापरू शकतो तारखेचे प्रदर्शन स्वरूपित करण्यासाठी वर्ग. उदाहरणार्थ | _ _ + _ | स्वरूपात वर्तमान तारीख प्रदर्शित करण्यासाठी आम्ही वापरतो:2020-02-07 |

आउटपुटः

DateTimeFormatter |

yyyy/mm/dd | वर्गाकडे इतर उपयुक्त पद्धती आहेत ज्याचा उपयोग आम्ही सध्याच्या तारखेविषयी अधिक तपशील मिळविण्यासाठी वापरू शकतो जसे: import java.time.LocalDate; import java.time.format.DateTimeFormatter; public class GetCurrentDate {
public static void main(String[] args) {
LocalDate now = LocalDate.now();
System.out.println(now.format(DateTimeFormatter.ofPattern('yyyy/MM/dd')));
} }
, 2020/02/07 , LocalDate

getDayOfWeek() |

आउटपुटः

getDayOfMonth() |

चालू वेळ मिळवा

| getDayOfYear() | वर्ग वेळ प्रतिनिधित्व.

import java.time.LocalDate; public class GetCurrentDate {
public static void main(String[] args) {
LocalDate now = LocalDate.now();
System.out.println('Today's date: ' + now.toString());
System.out.println('Day of week: ' + now.getDayOfWeek().toString());
System.out.println('Day of month: ' + now.getDayOfMonth());
System.out.println('Day of year: ' + now.getDayOfYear());
} }
|

Today's date: 2020-02-07 Day of week: FRIDAY Day of month: 7 Day of year: 38 |टीपःआम्ही वापरू शकतो तारीखटाइम फॉर्मेटर वेळ प्रदर्शन स्वरूपित करण्यासाठी.

आउटपुटः

LocalTime |

GetCurrentTime.java | सध्याच्या काळाबद्दल अधिक तपशील मिळविण्यासाठी वर्गात काही सोयी सुविधायुक्त पद्धती देखील आहेत:

import java.time.LocalTime; import java.time.format.DateTimeFormatter; public class GetCurrentTime {
public static void main(String[] args) {
LocalTime now = LocalTime.now();
System.out.println('Time now: ' + now.toString());
System.out.println('Formatted time: ' + now.format(DateTimeFormatter.ofPattern('HH:mm:ss')));
} }
|

आउटपुटः

Time now: 00:02:53.313 Formatted time: 00:02:53 |

सध्याची तारीख वेळ मिळवा

वर्तमान तारीख मिळविण्यासाठी आणि वेळ, आम्ही | _ _ _ _ | वापरू शकतो वर्ग

LocalTime |

आउटपुटः

import java.time.LocalTime; public class GetCurrentTime {
public static void main(String[] args) {
LocalTime now = LocalTime.now();
System.out.println('Current hour: ' + now.getHour());
System.out.println('Current minute: ' + now.getMinute());
System.out.println('Current second: ' + now.getSecond());
} }
|